Familiedrevet entreprenørfirma etableret i 1975

JTM Boring A/S er en udspringer af Bække Entreprenørforretning ApS som startede i Entreprenørbranchen i 1975 og i Bore Branchen i 2004.

JTM Boring A/S har overtaget bore og no-dig afdeling i Bække Entreprenørforretning Aps og vil forsæt holde den gode kvalitet til den rigtige pris og tid.

JTM Boring A/S har masser af erfaring. Med vores specialuddannede og erfarne folk udføres styret underboring af højeste kvalitet i hele Danmark.

Virksomheden anvender den nyeste teknologi indenfor opgravningsfrie udførelsesmetoder som styret underboring, skydning med jordraket samt burstning, så opgaver gennemføres hurtigere og med mindre gener for omgivelserne end ved traditionelle metoder.

Det er virksomhedens målsætning at fremstå som en ansvarlig kvalitets- og miljøbevidst samarbejdspartner overfor bygherre, rådgivere, leverandører og underentreprenører samt private bygherrer.

Hvad kan vi?

JTM Boring A/S har mange års erfaring. Vi har blandt andet erfaring indenfor følgende områder:

  • Styret underboring
  • Skydning med jordraket
  • Bürstning
  • Injicereing
  • PE Svejsning / Plast svejsning